Chính sách đổi/trả và hoàn tiền

 1. Điều kiện áp dụngTheo các điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, SENMART.VN đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn.
 2. Điều kiện trả hàngNgười mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
  • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin trên website SENMART.VN trong mục mô tả sản phẩm;
  • SENMART gọi điện thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng.
 1. Không thay đổi ý định mua hàngTrừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.
 2. Quyền lợi của Người bánKhi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, SENMART sẽ thông báo người mua về vấn đề hoàn tiền có được chấp nhận khi xem xét các vấn đề mà người mua nêu ra về sản phẩm, các điều kiện đó phải đáp ứng điều kiện trả hàng.
 3. Tình trạng của hàng trả lạiĐể hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành… nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. SENMART khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.
 1. Chi phí trả hàng

         SENMART.VN và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

 1. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

SENMART sẽ thực hiện hoàn tiền cho Người mua hàng, sau khi xem xét đầy đủ các điều kiện và xác nhận với khách hàng về việc nhận hàng trả lại.
Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

 1. Tranh chấp giữa Người mua và Người bánTrong trường hợp SENMART và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và SENMART có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.Người mua và Người bán đồng ý bồi thường thì mọi vấn đề đã kết thúc thì tất cả các vấn đề sau này phát sinh thì SENMART không giải quyết.